This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ENGLISH

1. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen: „ Nařízení ”) je Carbickova Crowns s.r.o., IČO: 10834184, DIČ: CZ10834184, se sídlem Mydlářská 105, 46010 Liberec (dále jen: „ Správce “).

 

Kontaktní údaje správce:

Carbickova Crowns s.r.o.

Mydlářská 105, 46010 Liberec, Česká republika

Tel: +420 725 044 852

E-mail: iwantcrown@carbickovacrowns.com

 

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

2. Spravované osobní údaje

Pro uzavření kupní smlouvy je nezbytné poskytnutí osobních údajů, bez kterých není možné kupní smlouvu uzavřít.

2.1. Registrovaný uživatel

·         E-mail – povinný údaj, identifikátor účtu

·         Heslo – povinný údaj, přístup k účtu

·         Jméno a příjmení – povinný údaj

·         Firma – nepovinný údaj

·         Ulice a číslo popisné – povinný údaj

·         Město – povinný údaj

·         Země – povinný údaj

·         PSČ – Povinný údaj

·         Telefon – nepovinný údaj

2.2. Neregistrovaný uživatel

·         E-mail – povinný údaj, identifikátor účtu

·         Jméno a příjmení – povinný údaj

·         Firma – nepovinný údaj

·         Ulice a číslo popisné – povinný údaj

·         Město – povinný údaj

·         Země – povinný údaj

·         PSČ – Povinný údaj

·         Telefon – nepovinný údaj

 

3. Účel a zákonný důvod zpracování osobních údajů

3.1. Plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, jakožto vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

3.2. Zasílání obchodních a reklamních sdělení (zejména newsletterů) dle podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

 

4. Doba uchování osobních údajů

4.1. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a dále uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.

4.2. Do doby než jsou na základě Vaší žádosti osobní údaje odstraněny.

 

5. Cookies

5.1. Používáme cookies, abychom učinili návštěvu naší webové stránky atraktivnější, umožnili použití různých funkcí a zajistili statistiky na naší stránce. U cookies se jedná o malé textové soubory, které váš prohlížeč vytváří automaticky a které budou uloženy na vašem koncovém zařízení (laptop, tablet, smartphone atd.), když navštívíte naši stránku. V cookies jsou uloženy informace, které vyplývají ze souvislosti s použitým koncovým zařízením. To však neznamená, že tak přímo zjistíme vaši identit

5.2.  Většina námi použitých cookies bude po relaci na prohlížeči zase smazána (tzv. cookies relace). Tyto cookies zajišťují např.: ukázat kolik zboží se právě nachází ve vašem košíku a jaká je aktuální hodnota nákupu. Ostatní cookies zůstanou na vašem počítači a umožní nám při příští návštěvě poznat váš počítač (tzv. trvalé cookies). Díky těmto souborům je například možné, že obdržíte informace přizpůsobené Vašim zájmům na této stránce.

5.3. Samozřejmě můžete váš prohlížeč nastavit tak, že naše cookies nebudou uloženy na vašem koncovém zařízení.

 

6. Zabezpečení osobních údajů

6.1. Zabezpečení osobních údajů v internetovém obchodě carbickovabijoux.com  probíhá v rámci zprostředkovatele internetového obchodu Shopify.

6.2. Veškeré datové i tištěné osobní údaje jsou uchovávány na bezpečném místě mimo dosah nepovolaným osobám.

 

7. Práva uživatelů

7.1. Vyžádat si přístup k osobním údajům.

7.2. Nechat vymazat své osobní údaje.

7.3. Opravit své osobní údaje.

7.4. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky.

7.5. Pokud se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

8. Další zpracovatelé Vašich osobních údajů

8.1. Shopify (Kanada) – zprostředkovatel internetového obchodu

8.2. Stripe payments Europe (Irsko) – platební brána

8.3. Fakturoid s.r.o. – účetní program

8.4. Česká pošta s.p. – doručovatel zásilek

8.5. DHL – doručovatel zásilek

8.6. MailChimp (USA) - newsletter

 

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Vytvořením závazné objednávky potvrzujete a přijímáte zásady zpracování osobních údajů.

8.2. Zaškrtnutím vyskakovacího okna podmínek ochrany osobních údajů potvrzujete a přijímáte zásady zpracování osobních údajů.

 

Poslední aktualizace zásad zpracování osobních údajů dne 27. 11. 2022.